FORÆLDRE/BARN 4-ÅRIGE

Holdet er for alle børn omkring 4 års alderen med en deltagende voksen. 

 

Børn, som er i den midterste del af børnehavelivet, som stadig gerne vil lave gymnastik med en voksen og endnu ikke er helt klar til det på egen hånd. 

 

Begge skal have lyst til motorisk udfoldelse igennem leg og bevægelse.

Gymnastikken vil byde på en opvarmningsdel, hvor der øves rytmer, motoriske lege, sanglege og regellege – og gennem redskabsleg og redskabsbaner øves der enkelte grundspring.  

Gennem leg og gode oplevelser får børnene stimuleret deres grund – og sansemotorik.

 

Max 25 børn.