Forældre/barn 4-årige

Holdet er for alle børn omkring 4 års alderen med en deltagende voksen. Børn, som er i den midterste del af børnehavelivet, som stadig gerne vil have gymnastik med en voksen og endnu ikke helt er klar til det på egen hånd. Begge skal have lyst til motorisk udfoldelse igennem leg og bevægelse.

 

Gymnastikken vil byde på en opvarmningsdel, hvor der øves rytmer, motoriske lege, sanglege og regellege – og gennem redskabsleg og redskabsbaner øves der enkelte grundspring.

 

Gennem leg og gode oplevelser får børnene stimuleret deres grund – og sansemotorik.

Ved sæsonens slutning vil der være en opvisning, hvor børnene kan vise hvad de har lært for andre interesserede, og dette plejer at være et stort hit!

 

Max 25 børn.

 

Husk at notere barnets navn og fødselsdag ved tilmeldingen