Forældre/barn 3-4 årige

Holdet er for alle børn i 3-4 års alderen med en voksen.

Begge skal have lyst til deltagelse i motorisk udfoldelse igennem leg og bevægelse.

Gymnastikken vil gennem leg, bevægelse og gode oplevelser have fokus på udvikling af grund – og sansemotorisk udvikling.

Igennem sanselege, sanglege, motoriske lege, redskabslege og redskabsbaner øves der enkelte grundspring.

 

Max 30 børn.

 

Husk at notere barnets navn og fødselsdag