Førskoleholdet

Førskoleholdet (det gamle Gymnasjang) er et gymnastikhold for børn i alderen 4-5 år.

Træningen er bygget op om motoriske lege, enkle rytmer og spring. 

Målet er, at børnene får gode oplevelser og gennem legen får stimuleret deres grund- og sansemotorik. Igennem opvarmning øves rytmer og via redskabsleg og redskabsbaner trænes enkle grundspring.

Der prioriteres flere “aktivitetsposter”, således at ventetiden for det enkelte barn blir minimeret men samtidig ønsker vi, at barnet får en ide’ om, hvad det vil sige at stå i kø og vente på det blir sin tur. Igennem enkle konkurrencelege trænes ligeledes taber- og vinderkompetencer samtidig med, at barnet får en sjov oplevelse med det. 

Træning tilrettelægges sammen med skoleholdet og der kan foregå træning på tværs.

 

Max 20 børn.