Forældre/barn 3-årige

Holdet er for alle børn omkring 3 års-alderen sammen en voksen. Begge skal have lyst til motorisk udfoldelse igennem leg, bevægelse, tummel og sang. Gymnastikken vil have fokus på udvikling af den grundlæggende motorik igennem sanselege, sanglege, redskabslege og lege/bevægelse med fokus på kroppens motorisk udvikling.
Holdet er tilpasset aldersgruppen så både sanglege, motorisk udvikling, øvelser, gymnastik og redskabsbane passer til den enkelte målgruppe.

 

Max 25 børn.