Forældre/barn 1-årige

Alder: 1 – årige

Instruktør/hjælpeinstruktører: Julie, Ea, Line, (Ann)

Tid: 16.30-17.20

Sted: B1/B2

Pris:. 575 kr (I prisen er inkluderet en t-shirt til brug ved forårsopvisningen).

Holdet er for børn omkring 1 år og deres mor eller far. 

 

Der er fokus på udvikling af den grundliggende motorik igennem sanselege, sanglege, redskabslege og musik.

 

Holdet vil danne rammer for nogle gode oplevelser mellem forældre og barn gennem leg og bevægelse. 

 

Max 25 børn.